• Universal scale of all things

    "De informatie waar Koen De Decker van vertrok om te verwerken ... zat gestapeld in dozen met dusdanig uiteenlopende materialen, dat het geheel doet denken aan overblijfselen uit een boedelinventaris, archeologische vondsten of andere snuisterijen. Ik kwam hier aan met mijn geheugenarchief een twintigtal dozen met allerhande objecten om alles te fotograferen op een zwarte achtergrond, zo binnen het kader gebracht dat alles even groot werd schrijft hij dan ook in een begeleidende tekst bij zijn tentoonstelling. Centraal staat de ontsluiting en representatie van deze verzameling, waardoor ze de mal vormt waar weerom een nieuwe vorm uit voortvloeit. Selectie, ordening, smaak, classificatie, standardisatie, archeologisch denken en cartografische beginselen drongen zich bij de verwerking automatisch ter reflectie op." Stef Van Bellingen in A Universal Scale of all Things https://koendedecker.exto.nl/index/135788_a+universal+scale.html#.XWUKgS2iFZo